Soldano

TT-Slo100 Soldano® Style Powertransformer

Technical Data:

  • Primary: 120, 230 & 240 V @ 50 Hz
  • Sec. 1: 720 V C.T. @ 400 mA, 60 V Bias Tap
  • Sec. 2: 6,3 V C.T. @ 7,5 A
  • Sec. 3: 6,3 V C.T. @ 3 A
129,00 €

incl. tax excl. Shipping costs
piece:
 
TT-Slo50 Soldano® SLO Powertransformer - 50 Watt Type

Technical Data:

  • Primary: 115, 220, 230 & 240 V @ 50/60 Hz
  • Sec. 1: 720 V C.T. @ 200 mA, 60 V Bias Tap
  • Sec. 2: 6,3 V C.T. @ 6 A
  • Sec. 3: 6,3 V C.T. @ 3 A
118,00 €

incl. tax excl. Shipping costs
piece:
 
1 to 2 (from a total of 2)